Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Antitrust: Komisioni konfirmon inspektime të cilat nuk janë njoftuar në sektorin e tregtisë me pakicë në Francë
Komisioni Evropian konfirmon se më 20 maj 2019 zyrtarët e saj zhvilluan inspektime të cilat nuk janë të paralajmëruara në ambientet e kompanive aktive në sektorin e tregtisë me pakicë në Francë.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2689_en.htm