Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Përqendrimet: Komisioni sqaron blerjen e Innogy nga E.ON, sipas kushteve
Komisioni Evropian ka miratuar, në bazë të Rregullores së Bashkimit Evropian për Përqendrimet, blerjen nga E.ON të Innogy, biznesit të shpërndarjes dhe zgjidhjeve të konsumatorit, si dhe disa prej aseteve të saj të gjenerimit të energjisë elektrike. Miratimi është i kushtëzuar me respektimin e plotë të një pakete angazhimesh të ofruara nga E.ON.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5582