Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni hap hetime të thelluara për vendimet individuale të “fitimit të tepërt” të taksave të dhëna nga Belgjika për 39 ndërmarrje shumëkombëshe
Komisioni Evropian ka hapur hetime të thelluara të veçuara për të vlerësuar nëse vendimet e taksës së “fitimit të tepërt” të dhënë nga Belgjika për 39 ndërmarrje shumëkombëshe, u dhanë këtyre ndërmarrjeve një avantazh të padrejtë kundrejt konkurrentëve të tyre, në kundërshtim me rregullat e ndihmës shtetërore te BE-së.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5578