Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Antitrust: Komisioni u dërgon Deklaratën e Kundërshtimeve O2 CZ, CETIN dhe T-Mobile CZ mbi marrëveshjen e tyre për ndarjen e rrjetit të telefonisë celulare
Komisioni Evropian ka njoftuar operatorët çekë për telefoninë celulare O2 CZ dhe T-Mobile CZ, si dhe ofruesin çek të infrastrukturës së telekomit CETIN, për pikëpamjen e tij paraprake se marrëveshja e tyre për ndarjen e rrjetit kufizon konkurrencën  duke shkelur rregullat antitrust të BE-së.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5110