Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Franca do të rimarrë 8.5 milionë euro të ndihmës shtetërore të paligjshme nga Ryanair në aeroportin e Montpellier
Komisioni Evropian ka zbuluar se marrëveshjet e marketingut të lidhura midis Shoqatës lokale për Promovimin Flukseve Turistike dhe Ekonomike (APFTE) dhe Ryanair në aeroportin e Montpellier janë të paligjshme sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së. Ryanair tani duhet të kthejë 8.5 milionë euro të ndihmës shtetërore të paligjshme.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4991