Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni miraton mbështetjen publike për terminalin kroat të gazit natyror të lëngshëm LNG në ishullin Krk
Komisioni Evropian ka arritur në përfundimin se planet kroate për të mbështetur ndërtimin dhe funsionimin e një terminali të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në ishullin Krk, janë në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Projekti do të kontribuojë në sigurinë dhe diversifikimin e furnizimit me energji pa shtrembëruar në mënyrë të padrejtë konkurrencën.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4910