Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni miraton 300 milionë euro mbështetje publike për zhvillimin e rrjetit broadband ultra të shpejtë në Greqi
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, 300 milionë euro mbështetje publike për Skemën e Infrastrukturës Broadband ultra të shpejtë të Greqisë. Skema do të sjellë shërbimet broadband (DSL, lidhje kabllore, fibër optike ose satelit) ultra të shpejta për klientët në zonat me lidhje të pamjaftueshme të rrjetit internet në Greqi.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4909