Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni miraton mbështetjen për gjashtë ferma bregdetare ere në Francë
Komisioni Evropian ka arritur në përfundimin se mbështetja për gjashtë ferma bregdetare ere në ujërat territoriale franceze, është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Këto masa do të ndihmojnë Francën të ulë emetimet e CO2, në përputhje me objektivat e BE-së për energjinë dhe klimën, pa shtrembëruar në mënyrë të padrejtë konkurrencën në tregun e brendshëm evropian. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4749