Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Përqendrimet: Komisioni miraton, sipas kushteve, blerjen e Pfizers’s Consumer Health Business nga GlaxoSmithKline
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas Rregullores së BE-së për Përqendrimet, blerjen e Pfizers’s Consumer Health Business nga GlaxoSmithKline, të dy prodhues dhe furnizues barnash të cilat merren pa recetën e mjekut. Vendimi është i kushtëzuar nga shitja globale e biznesit të barnave që trajtojnë dhimbjet në nivel lokal si psh kremra. xhel, fasho ngjitëse, nën markën Thermacare.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4030