Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Antitrust: Komisioni gjobit Sanrio me 6.2 milionë euro për kufizimin e shitjeve ndërkufitare të produkteve të mallrave të personazheve Hello Kitty
Komisioni Evropian ka gjobitur Sanrio me 6.2 milionë euro për ndalimin e tregtarëve nga shitja e mallrave të licencuara në vendet e tjera brenda EEA (hapësirës ekonomike evropiane). Ky kufizim ka të bëjë me produktet e e Hello Kitty apo personazhe të tjera që zotërohen nga Sanrio, një kompani japoneze që vizaton, projekton, licencon, prodhon dhe shet produkte të këtyre personazheve.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3950