Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni hap hetim të thelluar për masat strategjike rezervë mbi energjinë elektrike në Lituani
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse mbështetja e Lituanisë për kompaninë energjitike AB Lietuvos Energija, në kontekstin e një mase strategjike rezervë, mund të ketë favorizuar padrejtësisht kompaninë dhe të ketë shtrembëruar konkurrencën në Tregun e Brendshëm Evropian, duke shkelur rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2810_en.htm