Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni del në përfundim se Gjibraltari dha rreth 100 milionë euro taksa të paligjshme për kompanitë shumëkombëshe
Komisioni Evropian ka konstatuar se regjimi i përjashtimit të taksave të korporatave të Gjibraltarit për kamatë dhe honorarë, si dhe pesë akt-vendime tatimore, janë të paligjshme sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së. Përfituesit tani duhet të kthejnë taksat e papaguara prej rreth 100 milionë euro në Gjibraltar.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6889