Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni miraton 400 milionë euro mbështetje publike për rrjetet me shpejtësi të lartë në Spanjë
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE, 400 milionë euro mbështetje publike për të vendosur rrjete me shpejtësi të lartë në Spanjë. Ky sistem do të përfitojë nga konsumatorët dhe bizneset në zona në Spanjë me lidhje të pamjaftueshme të rrjetit.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6719