Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni miraton mbështetje publike me 3.2 miliardë euro nga shtatë Shtetet Anëtare për një projekt Evropian të kërkimit dhe inovacionit në të gjitha segmentet e zinxhirit të vlerës së baterisë
Komisioni Evropian ka miratuar sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së një Projekt të rëndësishëm me interes të përbashkët evropian (“IPCEI”) të njoftuar bashkërisht nga Belgjika, Finlanda, Franca, Gjermania, Italia, Polonia dhe Suedia për të mbështetur kërkimin dhe inovacionin në fushën e përparimit të përbashkët evropian të baterive.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705