Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni miraton mbi 22 milionë euro ndihmë publike për promovimin e operimit të transportit hekurudhor në Hollandë
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, 22.2 milionë euro mbështetje publike për pajisjet e menaxhimit të trafikut në lokomotivat e mallrave në Hollandë. Skema do të kontribuojë në realizimin e sistemeve hekurudhore më të ndërveprueshme në BE, pa shtrembëruar padrejtësisht konkurrencën.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6223