Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Ndihma shtetërore: Komisioni hap hetim të thelluar për mbështetjen e publikut për uzinën e kompanisë kimike PCC në Poloni
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse dy masa mbështetëse me një shumë totale prej 39 milionë euro të akorduara nga Polonia për kompaninë kimike PCC MCAA Sp. Zo.o për të investuar në një fabrikë të re në Poloni, janë në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën rajonale shtetërore.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6209