Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian ka njoftuar operatorët çekë për telefoninë celulare O2 CZ dhe T-Mobile CZ, si dhe ofruesin çek të infrastrukturës së telekomit CETIN, për pikëpamjen e tij paraprake se marrëveshja e tyre për ndarjen e rrjetit kufizon konkurrencën  duke shkelur rregullat ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar blerjen e propozuar të Lotos nga PKN Orlen, sipas Rregullores për Përqerndrimet të BE-së. Komisioni  shqetësohet se ky bashkim mund të zvogëlojë konkurrencën në furnizimin me karburante dhe tregjet e lidhura ...
Komisioni Evropian ka zbuluar se marrëveshjet e marketingut të lidhura midis Shoqatës lokale për Promovimin Flukseve Turistike dhe Ekonomike (APFTE) dhe Ryanair në aeroportin e Montpellier janë të paligjshme sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së. Ryanair tani duhet të kthejë 8.5 ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, 300 milionë euro mbështetje publike për Skemën e Infrastrukturës Broadband ultra të shpejtë të Greqisë. Skema do të sjellë shërbimet broadband (DSL, lidhje kabllore, fibër optike ose ...
Komisioni Evropian ka arritur në përfundimin se planet kroate për të mbështetur ndërtimin dhe funsionimin e një terminali të gazit natyror të lëngshëm (LNG) në ishullin Krk, janë në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Projekti do të ...
Komisioni Evropian ka arritur në përfundimin se mbështetja për gjashtë ferma bregdetare ere në ujërat territoriale franceze, është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Këto masa do të ndihmojnë Francën të ulë emetimet e CO2, në ...
Më 25 shtator 2018, Komisioni Evropian ka dërguar një Deklaratë Kundërshtimesh (Statement of Objections) tek kompania hekurudhore sllovake ZSSK. Komisioni informoi ZSSK për pikëpamjen e tij paraprake se kompania pengoi një inspektim të kryer në qershor 2016 sipas Rregullores Antitrust 1/2003, duke ...
Komisioni ka aprovuar, në bazë të rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, një kompensim të shërbimit publik prej 171.74 milionë eurosh të dhënë nga Italia për Poste Italiane për shpërndarjen, me tarifa të reduktuara, të gazetave dhe botimeve të ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullores së Bashkimit Evropian të Përqendrimeve, blerjen e propozuar nga Vodafone të biznesit kabllor Liberty Global në Çeki, Gjermani, Hungari dhe Rumani. Miratimi është i kushtëzuar nga pajtueshmëria e plotë me paketën e angazhimeve të ofruar nga ...
Komisioni Evropian ka gjobitur Qualcomm me 242 milionë euro për abuzimin me pozitën e tij dominuese në tregun e chip-eve për lidhjen me internet 3G të telefonave celularë. Qualcomm ka shitur nën kosto, me qëllim që të detyronte konkurrentin Icera për daljen e tij nga tregu. Kjo është e ...
nga