Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të përcaktuar nëse modeli i financimit publik të lidhjes fikse hekurudhore Fehmarn Belt është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore.
Komisioni evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse disa injeksione të kapitaleve të dhëna nga Danimarka dhe Suedia për PostNord dhe Post Danmark janë në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore.
Komisioni Evropian ka miratuar sipas rregullave të ndihmës shtetërore nisjen e zbatimit të kufizimeve shtrënguese të emetimeve të CO2 në mekanizmin e kapacitetit elektrik italian. Kjo masë do të kontribuojë në garantimin e sigurisë së furnizimit dhe në rritjen e nivelit të ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, një skemë për mbështetjen e prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme në Itali. Kjo masë do të kontribuojë në përmbushjen e objektivave mjedisore të BE-së, duke mos ...
Komisioni Evropian ka ndaluar krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët nga Tata Steel dhe ThyssenKrupp sipas Rregullores për Përqendrimet të Bashkimit Evropian. Bashkimi do të kishte zvogëluar konkurrencën dhe do të rriste çmimet për lloje të ndryshme çeliku. Palët ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse mbështetja e Lituanisë për kompaninë energjitike AB Lietuvos Energija, në kontekstin e një mase strategjike rezervë, mund të ketë favorizuar padrejtësisht kompaninë dhe të ketë ...
Komisioni Evropian konfirmon se më 20 maj 2019 zyrtarët e saj zhvilluan inspektime të cilat nuk janë të paralajmëruara në ambientet e kompanive aktive në sektorin e tregtisë me pakicë në Francë.
Në dy vendimet e marra, Komisioni Evropian ka gjobitur pesë banka në pjesëmarrjen e kartelit të tregtimit valuator të menjëhershëm  për 11 valutat - Euro, Pound Britanik, Yen Japonez, Franga Zvicerane, Dollarë Amerikan, Dollarë Kanadez, Dollarë i Zelandës së Re dhe Dollarë ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim zyrtar për në “Insurance Ireland” për të vlerësuar nëse kushtet e qasjes në sistemin e grumbullimit të të dhënave të “Insurance Link” mund të kufizojnë konkurrencën, në kundërshtim me rregullat e BE.
Komisioni Evropian ka gjobitur “AB InBev” me 200,409,000 euro për shkelje të rregullave të konkurrencës së BE. “AB InBev”, kompania më e madhe e birrës në botë, ka abuzuar me pozicionin e saj dominues në tregun belg të birrës duke penguar importet më të lira ...
nga