Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse planet e Hungarisë për të dhënë 108 milionë euro ndihmë publike për Samsung SDI për investime në zgjerimin e objektit të saj të prodhimit të qelizave të baterive në Göd ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, planet e Gjermanisë për të dhënë një kredi të përkohshme 380 milionë euro për kompaninë ajrore charter Condor. Masa do të kontribuojë në sigurimin e vazhdimit të rregullt të ...
Komisioni Evropian ka arritur në përfundimin se planet greke që synojnë të mbështesin uljen e kredive me probleme të bankave greke nuk përbën ndihmë shtetërore sipas rregullave të BE-së.
Margrethe Vestager, Nënkryetar Ekzekutiv – i caktuar Seanca dëgjimore e Parlamentit Evropian, 8 tetor 2019 https://ec.europa.eu/competition/information/mv_statement_hearing.pdf
Komisioni Evropian ka gjobitur Coroos dhe Groupe CECAB me një shumë prej 31 647 000 euro për shkeljen e rregullave antitrust të BE-së. Bonduelle nuk u gjobit pasi i zbuloi Komisionit ekzistencën e kartelit. Komisioni ka zbuluar se Bonduelle, Coroos dhe Groupe CECAB morën pjesë për më shumë 13 vjet ...
Komisioni Evropian ka miratuar, në bazë të Rregullores së Bashkimit Evropian për Përqendrimet, blerjen nga E.ON të Innogy, biznesit të shpërndarjes dhe zgjidhjeve të konsumatorit, si dhe disa prej aseteve të saj të gjenerimit të energjisë elektrike. Miratimi është i ...
Komisioni Evropian ka hapur hetime të thelluara të veçuara për të vlerësuar nëse vendimet e taksës së “fitimit të tepërt” të dhënë nga Belgjika për 39 ndërmarrje shumëkombëshe, u dhanë këtyre ndërmarrjeve një avantazh të ...
Komisioni Evropian ka njoftuar operatorët çekë për telefoninë celulare O2 CZ dhe T-Mobile CZ, si dhe ofruesin çek të infrastrukturës së telekomit CETIN, për pikëpamjen e tij paraprake se marrëveshja e tyre për ndarjen e rrjetit kufizon konkurrencën  duke shkelur rregullat ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar blerjen e propozuar të Lotos nga PKN Orlen, sipas Rregullores për Përqerndrimet të BE-së. Komisioni  shqetësohet se ky bashkim mund të zvogëlojë konkurrencën në furnizimin me karburante dhe tregjet e lidhura ...
Komisioni Evropian ka zbuluar se marrëveshjet e marketingut të lidhura midis Shoqatës lokale për Promovimin Flukseve Turistike dhe Ekonomike (APFTE) dhe Ryanair në aeroportin e Montpellier janë të paligjshme sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së. Ryanair tani duhet të kthejë 8.5 ...
nga