Lajme nga Komisioni Evropian - DG Competition
Komisioni Evropian ka konstatuar se regjimi i përjashtimit të taksave të korporatave të Gjibraltarit për kamatë dhe honorarë, si dhe pesë akt-vendime tatimore, janë të paligjshme sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së. Përfituesit tani duhet të kthejnë taksat ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE, 400 milionë euro mbështetje publike për të vendosur rrjete me shpejtësi të lartë në Spanjë. Ky sistem do të përfitojë nga konsumatorët dhe bizneset në zona në Spanjë me lidhje ...
Komisioni Evropian ka miratuar sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së një Projekt të rëndësishëm me interes të përbashkët evropian (“IPCEI”) të njoftuar bashkërisht nga Belgjika, Finlanda, Franca, Gjermania, Italia, Polonia dhe Suedia për të ...
Komisioni Evropian konstatoi planet e Gjermanisë për të forcuar pozicionin e kapitalit të Norddeutsche Landesbank - Girozentrale (NordLB) në pronësi të shtetit, të lirohet nga ndihma shtetërore. Masat përfshijnë një investim të drejtpërdrejtë prej 2.8 miliardë euro si dhe ...
Komisioni Evropian e ka autorizuar, në bazë të Rregullores së Kontrollit të Përqëndrimeve të BE-së, Varta AG si një blerës të përshtatshëm për asetet e shpërndara nga Energizer me qëllim të blerjes së baterive të markave Spectrum dhe biznesit të ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, planet bullgare për të mbështetur ndërtimin dhe funksionimin e një impianti me efektshmëri të lartë të gjenerimit për të prodhuar ngrohje dhe energji elektrike duke përdorur karburantin e ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar përfitimin e kontrollit të propozuar të Metallo nga Aurubis, sipas Rregullores së Kontrollit të Përqendrimeve të BE-së. Komisioni është i shqetësuar pasi blerja mund të zvogëlojë konkurrencën ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, 2.6 miliardë euro të mbështetjes publike për Planin Kombëtar Irlandez të rrjetit të internetit. Ky sistem do të sjellë për konsumatorët dhe bizneset në Irlandë shërbime me ...
Komisioni Evropian ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse përjashtimet nga taksat e dhëna sipas ligjit italian për portet janë në përputhje me rregullat e ndihmës shtetërore të BE-së. Komisioni gjithashtu mirëpret angazhimin e bërë nga Spanja ...
Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së, 22.2 milionë euro mbështetje publike për pajisjet e menaxhimit të trafikut në lokomotivat e mallrave në Hollandë. Skema do të kontribuojë në realizimin e sistemeve hekurudhore më të ...
nga