Vendimet
Vendim nr. 555, datë 08.10.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. dhe PRVO PLINARSKO DRUSTVO d.o.o mbi PETROKEMIJA d.d