Vendimet
Vendim nr. 547, datë 24.09.2018
Për dhënien e rekomandimeve për rritjen e konkurrencës gjatë procesit për dixhitalizimin e transmetimeve audiovizive