Vendimet
Vendim nr. 540, datë 24.07.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit të SIEMENS A.G me ALSTOM S.A