Vendimet
Vendim nr. 536, datë 20.07.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga UNITED MEDIA mbi DIRECT MEDIA, MEDIA POINT, PINK BH dhe PINK MNE