Vendimet
Vendim nr. 514, datë 17.05.2018
Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë, ndaj ndërmarrjes “SGS AUTOMOTIVE ALBANIA” SHPK