Vendimet
Vendim nr. 502, datë 21.03.2018
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të Nestle USA Inc. nga Ferrero International S.A.