Vendimet
Vendim nr. 497, datë 08.02.2018
Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të automjeteve në Republikën e Shqipërisë