Vendimet
Vendim nr. 480, datë 09.11.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të aksioneve të ndërmarrjes Jordan d.o.o. tek Telekom Slovenije d.d.