Vendimet
Vendim nr. 479, datë 26.10.2017
Mbyllja e hetimit paraprak në tregun e shfaqjes së filmave në kinema në qytetin e Tiranës