Vendimet
Vendim nr. 463, datë 06.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një ndërmarrjeje të re të pavarur me funksione të plota ndërmjet “BMW AG /  Daimler AG / Ford Motor Company / Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft.