Vendimet
Vendim nr 53 dt. 12.7.2007

Mbi “Njoftimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes 30% të aksioneve të shoqërisë Strabag SE tek shoqëria Rasperia Tranding Limited”