Vendimet
Vendim nr 52 dt. 21.6.2007

Njoftimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes 75.006 % të aksioneve në Bankën Popullore nga shoqëria Societe General S.A”