Vendimet
Vendim nr. 664, datë 03.12.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët nga shoqëria Hyundai dhe shoqëria Kia Motors Corporation, mbi shoqërinë Ionity Holding GmbH & Co.KG