Vendimet
Vendim nr 48 dt 21.3.2007

Mbi Njoftimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes 100%të aksioneve në Gallaher Group Plc tek Japan Tabacco Inc.