Vendimet
Vendim nr. 655, datë 01.11.2019
Për disa ndryshime në vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr. 643, datë 25.07.2019, “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e importit të grurit dhe prodhimit të miellit ndaj ndërmarrjeve “Agroblend”, “Miell Tirana”, “Bloja” dhe “Atlas”