Vendimet
Vendim nr. 614, datë 02.05.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të sipërmarrjes së përbashkët (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga Volkswagen Financial Luksemburg SA , Mobileye Vision Technologies Ltd dhe Champion Motors Ltd