Vendimet
Vendim nr. 599, datë 15.03.2019
Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e ofrimit të shërbimeve stomatologjike dhe dhënien e disa rekomandimeve