Vendimet
Vendim nr. 591, datë 31.01.2019
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një sipërmarrje të përbashkët të tre shoqërive të reja (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga LG Electronics Inc.dhe Lufthansa Technik AG”.