Vendimet
Vendim nr. 590, datë 31.01.2019
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimin të kontrollit të shoqërisë Magneti Marelli S.p.A. nga shoqëria CK Holdings Co.,LTD.