Vendimet
Vendim nr. 586, datë 28.01.2019
Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e ofrimit të shërbimeve stomatologjike