Vendimet
Vendim nr. 569, datë 15.11.2018
Për shqyrtimin e kërkesës së ndërmarrjes “Conad Albania” SHPK për revokimin e vendimit Nr. 560, datë 15.10.2018 të Komisionit të Konkurrencës