Vendimet
Vendim nr. 559, datë 15.10.2018
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët mbi një ndërmarrjeje të re nga Dr.Ing.h.c.F.Porsche Aktiengesellschaft dhe Schuler Aktiengesellschaft