English Shqip
 
 
Vendimet
Vendim nr 26 dt 2.12.2005
Vendim per terheqje te dhenash nga Amc Sh.a.
• lexo më tepër
Vendim nr 24 dt 9.11.2005
Per ndryshimin e rregullores per "Organizimin dhe funksionimin e Autoritetit te Konkurences"
• lexo më tepër
Vendim nr 22 dt 17.10.2005
Ne vijim te vendimit nr 21
• lexo më tepër
Vendim nr 21 dt 11.10.2005
Per hetimin paraprak te AMC/ VOD
• lexo më tepër
Vendim nr 19 dt 17.9 2005
Rekomandime per ndryshime ne projekt ligj
• lexo më tepër
Vendim nr 14 dt 26.1.2005
Vendim per Miratimin e Udhezuesit "Per formen e njoftimit te marrveshjeve"
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër