English Shqip
 
 
Vendimet
Vendim nr 49 dt 21.3.2007
Për "Rekomandime të ndryshimeve në disa akte normative në fushën e sigurimeve"
• lexo më tepër
Vendim nr 48 dt 21.3.2007
Mbi Njoftimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes 100%të aksioneve në Gallaher Group Plc tek Japan Tabacco Inc.
• lexo më tepër
Vendim nr 38 dt 16.5.2006
Per vendosje gjobe ndaj
• lexo më tepër
Vendim nr 29 dt 23.12.2005
Rekomandime per ndryshime ne disa ligje.
• lexo më tepër
Vendim nr 28 dt 23.12.2005
Vleresime dhe rekomandime mbi situaten e Tregut te sigurimeve
• lexo më tepër
Vendim nr 27 dt12.12.2005
Vendim per vendosje gjobe ndaj AMC sh.a.
• lexo më tepër
Vendim nr 26 dt 2.12.2005
Vendim per terheqje te dhenash nga Amc Sh.a.
• lexo më tepër
Vendim nr 24 dt 9.11.2005
Per ndryshimin e rregullores per "Organizimin dhe funksionimin e Autoritetit te Konkurences"
• lexo më tepër
Vendim nr 22 dt 17.10.2005
Ne vijim te vendimit nr 21
• lexo më tepër
Vendim nr 21 dt 11.10.2005
Per hetimin paraprak te AMC/ VOD
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër