English Shqip
 
 
Vendimet
Vendim nr 28 dt 23.12.2005
Vleresime dhe rekomandime mbi situaten e Tregut te sigurimeve
• lexo më tepër
Vendim nr 27 dt12.12.2005
Vendim per vendosje gjobe ndaj AMC sh.a.
• lexo më tepër
Vendim nr 26 dt 2.12.2005
Vendim per terheqje te dhenash nga Amc Sh.a.
• lexo më tepër
Vendim nr 24 dt 9.11.2005
Per ndryshimin e rregullores per "Organizimin dhe funksionimin e Autoritetit te Konkurences"
• lexo më tepër
Vendim nr 22 dt 17.10.2005
Ne vijim te vendimit nr 21
• lexo më tepër
Vendim nr 21 dt 11.10.2005
Per hetimin paraprak te AMC/ VOD
• lexo më tepër
Vendim nr 19 dt 17.9 2005
Rekomandime per ndryshime ne projekt ligj
• lexo më tepër
Vendim nr 14 dt 26.1.2005
Vendim per Miratimin e Udhezuesit "Per formen e njoftimit te marrveshjeve"
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër