English Shqip
 
 
Vendimet
Vendim nr. 467, datë 04.07.2017
Marrja e disa masave për rregullimin e konkurrencës në tregun e transportit ndërkombëtar detar të udhëtarëve dhe automjeteve në portin e Vlorës dhe mbylljen e procedurës së hetimit paraprak.
• lexo më tepër
Vendim nr. 463, datë 06.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një ndërmarrjeje të re të pavarur me funksione të plota ndërmjet “BMW AG /  Daimler AG / Ford Motor Company / Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft.
• lexo më tepër
VENDIM nr. 462, datë 23.05.2017
Për “Hapjen e proçedurës së hetimit paraprak në tregun e tregëtimit të produkteve lëndë e parë për prodhimin e brumrave për bukë dhe nën produktet e saj, konkretisht ndaj ndërmarrjes “Nelly” SHPK.”
• lexo më tepër
VENDIM Nr. 461, datë 23.05.2017
Për “Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare”
• lexo më tepër
VENDIM Nr. 456, datë 28.03.2017
Për  “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Tobacco Press d.o.o. Mostar dhe Aseteve të Duhanit të Fabrika Duhana Sarajevo d.d. nga British American Tobacco Investments Limited”
• lexo më tepër
VENDIM nr. 454 , datë 21.03.2017
Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në të gjitha segmentet e tregut të ngarkim shkarkimit, importit, depozitimit dhe shitjes me shumicë të produktit gaz i lëngshëm i naftës për konsum familjar dhe biznes
• lexo më tepër
VENDIM nr. 453, datë 07.03.2017
Për Dhënien e disa Rekomandimeve për Bankën e Shqipërisë, Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe Bankat e nivelit të dytë.
• lexo më tepër
VENDIM nr. 452 , datë 07.03.2017
Për Autorizimin e përqendrimit të realizuar  nëpërmjet  përftimit të kontrollit të JT International Tirana SHPK nga Marketing & Distribution SHPK nëpërmjet JT International Holding B.V..
• lexo më tepër
VENDIM nr. 450 , datë 28.02.2017
Për Hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkim dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit.
• lexo më tepër
VENDIM nr. 449, datë 21.02.2017
Për miratimin e Raportit Vjetor "Mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 dhe sfidat kryesore për vitin 2017”
• lexo më tepër
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër