Përqendrime
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shitblerjes së 98,83% të aksioneve të TIRANA BANK SHA nga PIRAEUS BANK SA tek BALFIN SHPK dhe KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
18.01.2019
Komisioni I Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 580, datë 17.01.2019, vendosi: “Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shitblerjes së 98,83% të aksioneve të TIRANA BANK SHA nga PIRAEUS BANK SA tek BALFIN SHPK dhe KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE"

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në link-un më poshtë.