Tregje Shërbimesh
Njoftim për shtyp: Ekzekutimi i vendimeve të Komisionit të Konkurrencës
26.11.2018
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se në funksion të një konkurrence të lirë dhe efektive në treg, misioni i AK është edhe ekzekutimi i masave administrative të dhëna nga Komisioni i Konkurrencës.