Përqendrime
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të SKY PLC nga COMCAST CORPORATION
06.07.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.533, datë 05.07.2018 “Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të SKY PLC nga COMCAST CORPORATION”, vendosi të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të SKY PLC nga COMCAST CORPORATION. Si konkluzion ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.