Përqendrime
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK
15.06.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin Nr. 524, Datë 14.06.2018 autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK” autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK. Si konkluzion ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.