Përqendrime
Autorizim i përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përfititmit të kontrollit të Nestle USA Inc. nga Ferrero International S.A
22.03.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.502, datë 21.03.2018 “Mbi autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të Nestle USA Inc. nga Ferrero International S.A”, autorizoi përqendrimin e realizuar në tregun e çokollatave dhe produkteve të ëmbëlsirave. Ky transaksion nuk shfaqi shenja të kufizimit të konkurrencës në tregun përkatës ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të palëve në transaksion.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.