Tregje Shërbimesh
Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve
25.01.2018
Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.493, datë 23.01.2018 “Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve”, vendosi mbylljen e procedurës hetimore, pasi nuk u vërejtën shenja të kufizimit të konkurrencës, në bazë të nenit 9, të ligjit nr. 9121/2003.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.