Tregje Shërbimesh
Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve
05.01.2018
Komisioni i Konkurrencës  me vendimin nr. 491, datë 28.12.2017 “Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve”, vendosi :

• Hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve.

• Hetimi paraprak të përfshijë periudhën kohore nga 1 Prill 2017 deri në 31 Dhjetor 2017.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.