Tregje Prodhuese
Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit
05.01.2018
Komisioni i Konkurrencës me vendimin nr. 488, datë 05.12.2017 ka vendosur hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit pasi është konstatuar përsëri se ndërmarrja Mika Korça Sha, si grumbulluesi kryesor në vend, nuk ka shlyer kultivuesit e duhanit në zonën e Belshit/Dumresë.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.